İBH E-OKULU, 10 - 12 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecektir.

Bilimsel Program


10 Aralık, Perşembe
12:00-13:00 Sıradışı Vakalarla İBH
Oturum Başkanları:
Serap Aslan, Orhan Özgür

1. Vaka: Mete Akın
2. Vaka: Işılay Nadir
3. Vaka: Murat Erkut
13:00-13:45 AMGEN UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı:
Murat Törüner

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Amgevita® ve Klinik Deneyimler
Konuşmacılar: Filiz Akyüz, Murat Demir
13:45-14:45 İBH'DA UFUKTAKİ HASSAS TIP UYGULAMALARI

Ulusal İBH Uzman Görüş Raporu
Ahmet Tezel, Murat Törüner
14:45-15:00 Ara
15:00-15:45 UCB UYDU SEMPOZYUMU
15:45-16:30 İBH TANI ve TEDAVİDE İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRAN ARAÇLAR
Oturum Başkanları:
Sadakat Özdil, Ahmet Dobrucalı

Fekal Kalprotektinin Akılcı Kullanımı
Cem Çekiç

Biyolojik İlaçların Serum Düzeyleri ve Antikor
Taylan Kav
16:30-16:45 Ara
16:45-17:45 VAKA TARTIŞMASI 1-2 CROHN HASTALIĞI
Oturum Başkanları:
A. Ömer Özütemiz, Özlen Atuğ

1. Vaka: Nalan Gülşen Ünal
2. Vaka: Hüseyin Savaş Göktürk
3. Vaka: Aslı Örmeci
11 Aralık, Cuma
09:00-10:00 İBH'DA PATOLOJİ DESTEĞİ
Oturum Başkanları:
Ahmet Tezel, Arzu Ensari

Konuşmacılar: Mine Güllüoğlu, Nuray Kepil
10:00-10:45 İBH KLİNİĞİNDE CMV, C. DIFFICILE, AMİP VE TÜBERKÜLOZ NE KADAR GERÇEK?
"Tandem Talk"
Oturum Başkanları:
Macit Gülten, İbrahim Halil Bahçecioğlu

Konuşmacılar: Gökhan Aygen, Aykut Ferhat Çelik
10:45-11:00 Ara
11:00-11:45 ECZACIBAŞI UYDU SEMPOZYUMU
11:45-13:00 Ara
13:00-13:30 COVİD 19 PANDEMİSİNDE İNFLAMATUVAR HASTALIKLAR YÖNETİMİ

Konuşmacı:
Gülen Hatemi
13:30-14:30 İBH'DA TANI ve TEDAVİDE GÖRÜNTÜLEME
Oturum Başkanları:
Zeynel Mungan, Hülya Över Hamzaoğlu

Ultrason
Yusuf Erzin

Kapsül VS Çift Balon Enteroskopi
Filiz Akyüz

BT/MR Enterografi
Onur Tutar
14:30-15:15 Janssen Uydu Sempozyumu
15:15-15:30 Ara
15:30-16:30 İBH'DA SICAK NOKTALAR
Oturum Başkanları:
Ertuğrul Kayaçetin, Mehmet Arhan

İBH spondilartropati
Canan Alkım

Hidroadenit vs Perianal Crohn
Yasemin Özin

İBH ve Malignite
Orhan Kocaman
16:30-17:15 CELLTRION UYDU SEMPOZYUMU
17:15-18:15 SIRADIŞI VAKALAR İLE İBH
Oturum Başkanları:
Şule Poturoğlu, Ümit Akyüz

1. Vaka: Tolga Buğra Konduk
2. Vaka: Enes Kurt
3. Vaka: Şule Poturoğlu
12 Aralık, Cumartesi
09:00-10:00 BİYOLOJİK AJANLARLA TEDAVİ OPTİMİZASYONU
Oturum Başkanları:
Kemal Bahri Ateş, İrfan Soykan

Konvansiyonel Tedavi Optimizasyonu
Öykü Tayfur Yürekli

AntiTNF Optimizasyonu
Ömer Şentürk

AntiTNF Dışı Biyolojiklerin Optimizasyonu
Hale Akpınar
10:00-11:00 İBH'DA CERRAHİ SONRASI YÖNETİM
Oturum Başkanları:
Nurdan Tözün, Sedat Boyacıoğlu

Crohn Hastalığı
Sabahattin Kaymakoğlu

Ülseratif Kolit
Fatih Beşışık
11:00-11:15 Ara
11:15-12:00 MSD UYDU SEMPOZYUM
Yeni Biyolojikler Çağında Remicade
Oturum Başkanı:
Murat Törüner

Açılış
Murat Törüner

İBH Tedavisinde Ne Zaman Switch, Ne Zaman Doz Artırımı Yapılmalı?
Hülya Över Hamzaoğlu

Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı tedavisinde Remicade ile Güncel Veriler
Hale Akpınar

Soru, Cevap ve Kapanış
12:00-13:00 Ara
13:00-13:50 İBH'DA ÖZEL DURUMLAR
Oturum Başkanları:
Ülkü Dağlı, İnci Süleymanlar

Erken Başlangıçlı İBH
Ödül Eğritaş Gürkan

Gebelik ve Laktasyon
Can Gönen

Yaşlıda İBH
Bülent Baran
14:00-14:45 Abbvie Uydu Sempozyumu
14:45-15:00 Ara
15:00-16:00 İBH'DA KİME, NE ZAMAN, HANGİ ŞARTLARDA, NASIL ELEKTİF CERRAHİ?
Oturum Başkanları:
Türker Bulut, Oya Yönal

ÜK'de Ne Zaman, Kime Elektif Cerrahi Yapalım?
İbrahim Hatemi

Cronh'da Ne Zaman, Kime Elektif Cerrahi Yapalım?
Orhan Sezgin

İBH'da Elektif Cerrahi Yaklaşımına Cerrahın Bakışı
Bilgi Baca
16:00-17:00 İBH'DA NUTRiSYON
Oturum Başkanları:
Hüseyin Alkım, Elif Sarıtaş Yüksel

İBH Patogenezinde beslenme alışkanlıklarımızın rolü
Yeşim Alahdab

İBH Hastalık sürecinde nutrisyonel destek ve beslenme
Tarkan Karakan

Replasman Tedavileri
İsmail Hakkı Kalkan
17:00-18:00 ÜLSERATİF KOLİT OLGU SUNUMU
Oturum Başkanları:
Belkıs Ünsal, Sedef Kuran

1. Vaka: Feyza Gündüz
2. Vaka: Nalan Gülşen Ünal
3. Vaka: Yasin Furkan Çağın