İBH OKULU 2020 Kongresi 01 - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul Renaissance Polat Otel’de gerçekleşecektir.

Bilimsel Program


01 Ekim, 2020 Perşembe
13:40-14:00 Açılış Töreni  
14:00-14:30 Biyoinformatik
14:30-15:30 Sıradışı Vakalarla İBH
1. Vaka
2. Vaka
3. Vaka
14:30-17:00
Abdominal Ultrason Kursu
Transabdomial Ultrasonografi de Ana Prensipler İntestinal Ultrasonografi de Ana

Prensipler Ultrason Mentorları
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:50 Amgen Uydu Sempozyumu
16:50-18:00 Sıradışı Vakalarla İBH
1. Vaka
2. Vaka
3. Vaka
18:00-18:30 İBH'da Ufuktaki Hassas Tıp Uygulamaları Ulusal İBH Uzman Görüş Raporu
02 Ekim, 2020 Cuma
08:00-09:00 Kahvaltılı Toplantı: İBH Polikliniğinde Karar Dinamiği
09:00-09:40 Asya'da İBH: Hindistan/Kore Perspektifi
09:40-10:25 İBH'da Patoloji Desteği
10:25-10:40 İBH'da Patoloji Desteği
10:40-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 Dirençli İBH'da CMV ve C. Difficile ne kadar gerçek? "Tandem Talk"
12:15-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:20 Janssen Uydu Sempozyumu
14:20-15:30 Dirençli İBH'da Yönetim
Crohn
Ülseratif Kolit
15:30-15.50 Kahve Arası
15:50-16:45 Vaka Tartışması 1-2 Crohn Hastalığı
16:45-17:30 Günahları ve sevaplarıyla Azt ve Steroid
03 Ekim, 2020 Cumartesi
08:30-09:00 İBH'da nutrüsyon
09:00-10:10 İBH' da Kime? Ne Zaman? Nasıl Cerrahi ?
Ülseratif Kolit Olgularında
Cronh da Cerrahi Seçimi
Cerrah Ne İster
10:10-10:50 İBH'da Özel Durumlar
Yaşlıda İBH
Gebelik ve Laktasyon
10:50-11:10 Kahve Arası
11:10-12:00 Abbvie Uydu Sempozyumu
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-13:50 Biyolojik Ajanlarla Tedavi Optimizasyonu
AntiTNF Optimizasyonu
AntiTNF Dışı Biyolojiklerin Optimizasyonu
13:50-14:50 Msd Uydu Sempozyumu
14:50-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 İBH'da Sıcak Noktalar
İBH spondilartropati
Hidroadenit vs Perianal krom
İBH ve Malignite
İBH'da anemi yönetimi
16:30-16:40 Kahve Arası
16:40-17:50 Ülseratif Kolit Olgu Sunumu
1. Vaka
2. Vaka
3. Vaka
17:50-18:00 Akılcı İlaç Oturumu