İBH OKULU 2020 Kongresi 01 - 03 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul Renaissance Polat Otel’de gerçekleşecektir.

Kurullar


İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Tezel

Genel Sekreter

Prof. Dr. Filiz Akyüz

Sayman Üye

Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalkan

Üye

Prof. Dr. Murat Törüner