İBH E-OKULU, 10 - 12 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleşecektir.

Kurullar


İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu

Başkan

Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Tezel

Genel Sekreter

Prof. Dr. Filiz Akyüz

Sayman Üye

Prof. Dr. İsmail Hakkı Kalkan

Üye

Prof. Dr. Murat Törüner